Privacy Policy

Chính sách Bảo mật này đặt ra cơ sở mà thông tin thu thập từ người dùng hoặc do người dùng cung cấp sẽ được xử lý bởi chúng tôi, Tổ chức Báo chí Độc lập, một công ty được thành lập theo luật pháp của Việt Nam và có văn phòng đăng ký tại 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và / hoặc (các) công ty con và / hoặc (các) chi nhánh (sau đây gọi chung là “Công ty”), điều hành nhiều trang web, ứng dụng, bản tin và các dịch vụ khác bao gồm nhưng không giới hạn để cung cấp thông tin và nội dung qua bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị được kết nối internet nào hoặc bằng cách khác (gọi chung là “(Các) Dịch vụ”).

Chính sách Bảo mật này tạo thành một phần và phần của Điều khoản Sử dụng cho Dịch vụ. Các thuật ngữ viết hoa đã được sử dụng ở đây nhưng chưa được xác định sẽ có cùng ý nghĩa như được quy cho chúng trong Điều khoản Sử dụng. Công ty tôn trọng quyền riêng tư của những người sử dụng Dịch vụ và cam kết bảo vệ nó trên mọi phương diện.

1. THÔNG TIN DO CÔNG TY NHẬN, THU THẬP VÀ LƯU TRỮ
Chúng tôi thu thập và xử lý một số hoặc tất cả các loại thông tin sau trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Loại thông tin chúng tôi thu thập sẽ tùy thuộc vào các trường hợp và Dịch vụ bạn đang sử dụng. Nói chung, thông tin về người dùng do Công ty thu thập là: (a) dữ liệu do người dùng cung cấp và (b) dữ liệu được theo dõi tự động trong khi điều hướng (c) dữ liệu được thu thập từ bất kỳ nguồn nào khác (gọi chung là “Thông tin”).
(Một). Thông tin do người dùng cung cấp
(i) Dữ liệu đăng ký
Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin liên hệ cơ bản do bạn cung cấp trên Trang web của chúng tôi, có thể bao gồm tên, số điện thoại di động, địa chỉ, địa chỉ e-mail, dữ liệu ngày sinh, thông tin nhân khẩu học, giới tính, sở thích, sở thích, nơi ở của công việc, chức vụ, đất nước. Ví dụ: Công ty có thể thu thập Thông tin cá nhân khi bạn đăng ký trên Trang web, để đăng ký Dịch vụ của chúng tôi hoặc để yêu cầu thêm thông tin. Nó cũng có thể bao gồm thông tin mà chúng tôi không yêu cầu nhưng bạn đã tình nguyện, chẳng hạn như thông tin được cung cấp trong quá trình tương tác thông qua nhận xét hoặc các lần gửi khác mà bạn đã thực hiện cho Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chẳng hạn như diễn đàn trực tuyến, để trả lời một cuộc khảo sát, trong khi yêu cầu một số Dịch vụ nhất định hoặc sản phẩm, hoặc tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc khuyến mại khác.

Khi bạn đăng ký bằng các tài khoản khác của mình như trên FaceBook ok, Twitter, Gmail, v.v., chúng tôi sẽ truy xuất Thông tin từ tài khoản đó để tiếp tục tương tác với bạn và tiếp tục cung cấp Dịch vụ.
Công ty có thể sử dụng Thông tin của bạn để cung cấp cho bạn thông tin, ưu đãi đặc biệt và khuyến mãi thông qua nhiều phương tiện khác nhau bao gồm cả e-mail. Bạn có thể hướng dẫn Công ty bất kỳ lúc nào không sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi Chính sách Bảo mật này để cung cấp cho bạn các ưu đãi và khuyến mãi đặc biệt.

Trong trường hợp bạn chọn từ chối gửi Thông tin cá nhân trên Trang web, Công ty có thể không cung cấp được các trang web / nội dung / ứng dụng / dịch vụ / tính năng nhất định cho bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về cùng thời điểm mở tài khoản của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và hoặc chịu trách nhiệm về việc từ chối một số dịch vụ cho bạn do bạn không cung cấp Thông tin cá nhân cần thiết.

(ii) Dữ liệu dịch vụ đăng ký hoặc trả phí
Bạn có thể chọn mua bất kỳ đăng ký hoặc Dịch vụ trả phí nào bằng thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc bất kỳ hệ thống thanh toán điện tử nào khác. Khi bạn chọn bất kỳ đăng ký hoặc Dịch vụ trả phí nào, chúng tôi hoặc nhà cung cấp hệ thống thanh toán của chúng tôi có thể thu thập thông tin mua hàng, địa chỉ hoặc thông tin thanh toán của bạn, bao gồm số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, v.v. (“Thông tin Thanh toán”). Tuy nhiên, khi bạn đặt hàng bằng tùy chọn mua hàng trong ứng dụng, các nhà cung cấp nền tảng đó sẽ xử lý tương tự. Thông thường, thông tin Thanh toán được cung cấp trực tiếp bởi người dùng, qua Trang web, vào dịch vụ xử lý thanh toán tuân thủ PCI / DSS mà Công ty đăng ký, và Công ty không tự xử lý hoặc lưu trữ Thông tin thanh toán, trừ khi được nêu trong tài liệu này .
Các đăng ký hoặc Dịch vụ trả phí có thể ở chế độ tự động gia hạn trừ khi bị hủy. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn không muốn tự động gia hạn đăng ký của mình, bạn có thể hủy đăng ký của mình trước khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Thông tin Thanh toán này được sử dụng để cung cấp cho bạn Dịch vụ mà bạn yêu cầu, để quản lý tài khoản của bạn, liên lạc với bạn và thực thi bất kỳ điều khoản dịch vụ hoặc thỏa thuận nào liên quan đến Trang web. Chúng tôi sử dụng bất kỳ Thông tin Thanh toán nào mà chúng tôi có được từ bạn chỉ để thực hiện đơn đặt hàng của bạn.

(iii) Thông tin về các Cá nhân khác
Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Thông tin về các cá nhân khác, bạn phải đảm bảo rằng bạn (1) được họ cho phép cung cấp Thông tin của họ cho chúng tôi; và (2) bạn đã cho họ biết về các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Bằng cách gửi Thông tin về những người khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để làm như vậy và rằng bạn đã nhận được ủy quyền từ người mà bạn